Zpět na hlavní stranu

Škola a práce

Vystudoval jsem  vysokou školu, fakultu Architektury na ČVUT v Praze. V současné době pracuji jako architekt.


Moje projekty. . .  prezentace mých  projektů.

SKANSKA CZ
Zde nyní pracuji jako architekt. Věnuji se převážně interiérům bytů, výběru povrchových úprav a materiálů do standardů projektů, pomoci klientům při výběru materiálů v klientských změnách, zajišťuji komunikaci s dodavateli.

di5 architekti inženýři . . .  
V této firmě jsem pracoval. Projektují rodinné a bytové domy, administrativní budovy, plány zástavby území, novostavby i rekonstrukce.

Příklady mých seminárních prací . . .   několik ukázek mých školních prací s mnoha obrázky.

ČVUT, FA . . .  (odkazy na oficiální stránky školy)

ČVUT

Fakulta Architektury sídlí v Praze 6, Dejvicích, Thákurova 7. Je to vysoká 14-ti patrová budova na konci  ulice Technické. Cvičení jsou převážně na fakultě, přednášky některé také na fakultě, ale většina v nešikovné Technické menze nad Delvitou - ulice Jugoslávských partizánů. Ateliéry jsou snad úplně všude kde to je jen možné, jak na zmíněných místech, tak navíc v budově rektorátu ČVUT (Zikova ulice) a i jinde. Vše je, dá se říct, v jednom areálu ČVUT se vzdálenostmi kolem 0,5 km.

Sinkuleho kolej . . .
Na této koleji jsem bydlel 6 let - během celého mého studia. Kolej se nachází v ulici Zikova 13, hned naproti již zmiňovanému rektorátu, do školy je to 5 až 10 minut chůze, 5 min. na metro, 5 min. do Supermarketu Delvita otevřeného do 22 h večer. Má to i nějaké nevýhody - pokoj takový malý krcálek pro dva, WC a sprchy společné na chodbě. Asi v polovině mého studia byla kolej rekonstruována, tím byl zvýšen její standard a zpříjemněno prostředí. Zvýšila se tím ale také cena za ubytování.
Postupně zde byla budována počítačová síť, pamatuji počátky internetu a budování koaxových rozvodů. S rekonstrukcí koleje byla modernizována i síť a vyvíjí se stále. Připojení k internetu je zde jedno z nejrychlejších v republice, místní síť se drží stále nejnovější technologie a nikdy nezaostává za vývojem. Toto vše budují a spravují sami nadšení studenti.

Výuka na fakultě Architektury . . .   (moje stručné poznatky, co jsem během studia nasbíral)
Výuka na architektuře je velmi bohatá a náročná, a to především časově. Architektura souvisí s mnoha obory a tak se architekt musí naučit od všeho alespoň trochu, aby do toho viděl. Z toho plyne náročnost studia. Je potřeba znát stavitelství - jak se co kreslí ve stavebních plánech, něco vědět o stavební statice konstrukcí, znát nepřeberné množství typologie staveb mnoha druhů, na které si jen vzpomenete (od bytů, přes kanceláře, hotely, školy, divadla, parkoviště, průmyslové a zemědělské stavby až třeba po letiště). Dál se učí urbanismus od urbanistické studie části obce až po velké územní celky, návrhy a pravidla v interiérech, koncepce zahrad a tvorba krajiny. K poznání architektury patří také historie, takže nechybí ani podrobná 5-ti semestrální výuka dějin architektury, dějin umění a filosofie. Je možné podrobně studovat historické konstrukce, lidovou architekturu nebo se zabývat profesionální výrobou modelů. Samotná výuka navrhování architektury probíhá formou ateliérů (návrhy, varianty, konzultace s architekty) - každý semestr jeden projekt. V každém zkouškovém období se koná veřejně přístupná výstava ateliérových prací. Zpracování projektů zaleží ale převážně na každém zvlášť, na kolik se tomu věnuje a jaké má schopnosti. Poslední dobou je většina projektů  zpracovaných na počítači. Avšak výuka CAD programů pro architekturu na fakultě je stále velmi špatná a technika omezena.
Všechny předměty jsou ukončeny zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem. Zápočet je získán na základě zpracování seminární práce z daného předmětu. Tyto práce bývají časově velmi náročné, někdy přehnaně obsáhlé na to jak málo poučného mohou přinést.
 

Zpět na hlavní stranu